"สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ยินดีต้อนรับ"

 

วันนี้: คน
ทั้งหมด: คน

 
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
สพป.ชย. เขต 1
สพป.ชย. เขต 2
สพป.ชย. เขต 3
สพม.ชย. 30
 

 


Next
Previous

 
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น ลูกจ้างชั่วคราว(สสอค)
30/5/2563
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
25/5/2563
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น ลูกจ้างชั่วคราว
15/5/2563
 ประกาศ เรื่อง ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
13/4/2563
 ประกาศ เรื่อง ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
13/4/2563
 ประกาศ มาตรการ COVID 19
13/4/2563
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ
12/3/2563
 ประกาศ เรื่อง หยุดทำการ วันสหกรณ์แห่งชาติ
24/2/2563
 ประกาศ เรื่อง เอกสารประกอบการกู้พิเศษ
31/1/2563
 ประกาศ เรื่อง เอกสารประกอบการกู้สามัญ
31/1/2563
 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาชิก
31/1/2563
 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากนิติบุคคล
31/1/2563
 ประกาศหยุดทำการ เป็นกรณีพิเศษ
11/12/2562
 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสวัสดิการ
11/12/2562
 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด
10/12/2562
 
 
 
 
ลงนามกู้ยืมเงิน สอ.พนักงานการประปานครหลวง และ สอ.ครูชลบุรี 25 มีนาคม 2563
 
 
Big cleaning day 22 มีนาคม 2563
 
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สส.ชสอ. วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563
 
 
วันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2563
 
 
ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์
 
 
สหกรณ์ฯ รว่มบวงสรวงงานเจ้าพ่อพญาแล 2563
 
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ปีทางบัญชี 2563 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563
 
 
การประชุมเครือข่ายสหกรณ์
 
 
สวัสดีปีใหม่ 2563
 
 
ธนาคาร ธกส.สาขาชัยภูมิ สวัสดีปีใหม่
 
   
01843  มอบทุนการศึกษาบุตร ตามมาตรการ Co -Vid19   (0/59) ืnaka 02 มิ.ย. 2563
01842  ฉ.หน้าเคาเตอร์  (0/66) ครูน้อย 01 มิ.ย. 2563
01841  ไม่มีใครตอบ  (4/141) แง่ช่าย 26 พ.ค 2563
01840  การแก้ปัญหาโดยการไม่รับสมาชิกจากหน่วยงานอื่นไม่ใช่ทางแก...  (2/154) หน่วยงานอื่นที่ไม่มีสิทธิสมัคร 22 พ.ค 2563
01839  สอบการรายละเอียดการลงทุนของสหกรณ์ชัยภูมิ  (1/144) กำพล 19 พ.ค 2563
01838  แลกสิทธิ์คนค้ำ  (0/90) หัทยา 14 พ.ค 2563
01837  แลกสิทธิ์คนค้ำ   (0/76) toxtack 13 พ.ค 2563
01836  ยกเลิก การรับสมัครชิกใหม่ (ครู อปท)   (5/239) 05-2563 08 พ.ค 2563
01835  แจ้งระบบสหกรณ์กด ATM ไม่ได้  (1/158) admin 08 พ.ค 2563
01834  แลกคนค้ำค่ะ  (0/102) ครูย้าย 05 พ.ค 2563
   
 
 
  วารสารข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ปีบัญชี 2563 เดือน มีนาคม 2563
โดย: admin วันที่:2020-03-31 15:18:55
  วารสารข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ปีบัญชี 2562 เดือน กันยายน 2562
โดย: admin วันที่:2019-10-17 13:57:20
 วารสารข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ปีบัญชี 2562 เดือน สิงหาคม 2562
โดย: admin วันที่:2019-08-21 16:34:14
 

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
ทะเบียนสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ร้อยละ 6.10 ต่อปี

 
 

ดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาชิก
   - ออมทรัพย์                       ร้อยละ 3.80 บาท/ปี

   - ออมทรัพย์พิเศษ                ร้อยละ 4.05 บาท/ปี

   - ประจำ(6 เดือน)                 ร้อยละ 4.05 บาท/ปี

   - ประจำ(12 เดือน)               ร้อยละ 4.05 บาท/ปี

   - ประจำ(24 เดือน)               ร้อยละ 4.05 บาท/ปี

   - ประจำ(36 เดือน)               ร้อยละ 4.05 บาท/ปี 

   - ออมทรัพย์มั่นคง                
     
- 1,000 -19,999 บาท           ร้อยละ 3.80 บาท/ปี
      - 20,000 บาท ขึ้นไป           ร้อยละ 4.05 บาท/ปี

ดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาชิกสมทบ
   - ออมทรัพย์                        ร้อยละ 3.55 บาท/ปี

   - ออมทรัพย์พิเศษ                ร้อยละ 3.80 บาท/ปี

ดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น

   - ออมทรัพย์                        ร้อยละ 3.80 บาท/ปี

ดอกเบี้ยเงินฝากนิติบุคคล
   - ออมทรัพย์                        ร้อยละ 3.80 บาท/ปี

   - ประจำ                            ร้อยละ 4.05 บาท/ปี

 
 
 
 

ชื่อบัญชี  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จำกัด

สำนักงานใหญ่
-ธ.กรุงเทพ สาขาห้าแยกโนนไฮ 
 เลขที่บัญชี                  500-0-00050-4
-ธ.กรุงไทย สาขาชัยภูมิ 
 เลขที่บัญชี                  307-1-01123-7
-ธ.ออมสิน สาขาชัยภูมิ 
 เลขที่บัญชี                      0-5094005791-7
-ธ.กสิกรไทย สาขาชัยภูมิ 
 เลขที่บัญชี                      257-2-41406-2
-ธกส. สาขาชัยภูมิ 
 เลขที่บัญชี                       020005327297
-ธ.ไทยพานิชย์ สาขาชัยภูมิ
 เลขที่บัญชี                       600-2-04734-7
-ธ.กรุงศรี สาขาชัยภูมิ
 เลขที่บัญชี                       023-1-00190-8

สาขาภูเขียว
-ธ.กรุงไทย สาขาภูเขียว
 เลขที่บัญชี                       285-1-04956-9
-ธ.ออมสิน สาขาภูเขียว 
 เลขที่บัญชี                        0-5265027717-2

สาขาจัตุรัส
-ธ.กรุงเทพ สาขาจัตุรัส 
 เลขที่บัญชี                       430-057812-9
-ธ.กรุงไทย สาขาจัตุรัส
 เลขที่บัญชี                       981-6-25295-3