"สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยินดีต้อนรับ"

 
วันนี้: 2413 คน
ทั้งหมด: 2413423 คน

 
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
สพป.ชย. เขต 1
สพป.ชย. เขต 2
สพป.ชย. เขต 3
สพม.ชย. 30
 

 


Next
Previous

 
 ประกาศหยุดทำการ เป็นกรณีพิเศษ
11/12/2562
 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสวัสดิการ
11/12/2562
 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด
10/12/2562
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
24/11/2562
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
21/11/2562
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสวัสดิการ
21/11/2562
 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีบัญชี2563
21/11/2562
 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
21/11/2562
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
18/11/2562
 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
11/11/2562
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
11/11/2562
 ประกาศสหกรณ์ออมทรพย์ครูชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่มีเงินทุนเรือนหุ้นและเงินเก็บเกินรอจ่ายคืน
11/11/2562
 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที 63
1/11/2562
 ประกาศแจ้งเตือน สสอค และ สสชสอ
26/10/2562
 ประกาศผลการสรรหาประธานและกรรมการ ชุดที่
11/10/2562
 
 
 
 
สหกรณ์ฯ รว่มบวงสรวงงานเจ้าพ่อพญาแล 2563
 
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ปีทางบัญชี 2563 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563
 
 
การประชุมเครือข่ายสหกรณ์
 
 
สวัสดีปีใหม่ 2563
 
 
ธนาคาร ธกส.สาขาชัยภูมิ สวัสดีปีใหม่
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด มาสวัสดีปีใหม่
 
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ปีทางบัญชี 2563 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562
 
 
การแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 24 เนินสง่าเกมส์
 
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ปีทางบัญชี 2563 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562
 
 
ร่วมต้อนรับแสดงความยินดีกับ นายวีรศักดิ์ สายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
 
   
01786  เอกสารประกอบการ กู้เงินเรียน  (0/18) ครูน้อย 28 ม.ค. 2563
01785  การลาออกจากสมาชิกสมทบ  (0/20) ครูสงสัย 26 ม.ค. 2563
01784  แลกสิทธิ์คนค้ำ  (0/25) ครูหลังเขา 26 ม.ค. 2563
01783  การหักเงินของสหกรณ์  (0/78) ึีึีครูเงินเดือนน้อย 24 ม.ค. 2563
01782  แลกสิทธิ์คนค้ำ  (4/70) สสสส 22 ม.ค. 2563
01781  สอบถามการกู้คะ  (0/105) 1111 22 ม.ค. 2563
01780  สอบถามเรื่องฝากออมทรัพย์มั่นคง  (0/56) ครูดง 21 ม.ค. 2563
01779  สอบถามเรื่องกู้สามัญครับ  (0/85) ครูดอย 21 ม.ค. 2563
01778  ระยะเวลาการยื่นสามัญดำรงชีพ  (0/100) ครูเก่า 20 ม.ค. 2563
01777  อยากให้ กรรมการช่วยเหลือ ครู อปท ด้วยครับ หัก สามัญ 150...  (0/60) ครู อปท 19 ม.ค. 2563
   
 
 
  วารสารข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ปีบัญชี 2562 เดือน กันยายน 2562
โดย: admin วันที่:2019-10-17 13:57:20
 วารสารข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ปีบัญชี 2562 เดือน สิงหาคม 2562
โดย: admin วันที่:2019-08-21 16:34:14
 วารสารข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ปีบัยชี 2562 ฉบับที่ 1 เดือน ธันวาคม 2561
โดย: admin วันที่:2019-01-21 17:33:10
 

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
ทะเบียนสมาชิก: