"สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ยินดีต้อนรับ"

 
วันนี้: 3308 คน
ทั้งหมด: 2711995 คน

 
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
สพป.ชย. เขต 1
สพป.ชย. เขต 2
สพป.ชย. เขต 3
สพม.ชย. 30
 

 


Next
Previous

 
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ
12/3/2563
 ประกาศ เรื่อง หยุดทำการ วันสหกรณ์แห่งชาติ
24/2/2563
 ประกาศ เรื่อง เอกสารประกอบการกู้พิเศษ
31/1/2563
 ประกาศ เรื่อง เอกสารประกอบการกู้สามัญ
31/1/2563
 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาชิก
31/1/2563
 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากนิติบุคคล
31/1/2563
 ประกาศหยุดทำการ เป็นกรณีพิเศษ
11/12/2562
 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสวัสดิการ
11/12/2562
 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด
10/12/2562
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
24/11/2562
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
21/11/2562
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสวัสดิการ
21/11/2562
 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีบัญชี2563
21/11/2562
 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
21/11/2562
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
18/11/2562
 
 
 
 
ลงนามกู้ยืมเงิน สอ.พนักงานการประปานครหลวง และ สอ.ครูชลบุรี 25 มีนาคม 2563
 
 
Big cleaning day 22 มีนาคม 2563
 
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สส.ชสอ. วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563
 
 
วันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2563
 
 
ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์
 
 
สหกรณ์ฯ รว่มบวงสรวงงานเจ้าพ่อพญาแล 2563
 
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ปีทางบัญชี 2563 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563
 
 
การประชุมเครือข่ายสหกรณ์
 
 
สวัสดีปีใหม่ 2563
 
 
ธนาคาร ธกส.สาขาชัยภูมิ สวัสดีปีใหม่
 
   
01808  มาตรการช่วยเหลือสมาชิก  (0/38) สมาชิก สอ.ชย. 28 มี.ค 2563
01807  การอัพเดจข้อมูลในแอพพิเคชั่น สกอ.ครูชัยภูมิ  (0/77) ครูคนเดิม 21 มี.ค 2563
01806  ขอทราบเกณฑ์ในการกู้เงินค่ะ  (0/147) Army 18 มี.ค 2563
01805  สมัคร สส.ชสอ.สามัญ  (0/43) คน สนง 18 มี.ค 2563
01804  เงินสวัสดิการวันเกิด  (3/139) ครูรอ แล้วก็รอ 11 มี.ค 2563
01803  เจ้าหน้าที่สหกรณ์​  (0/253) คนรอ 03 มี.ค 2563
01802  การกู้สามัญดำรงชีพ  (0/276) ครูดงค่ะ 02 มี.ค 2563
01801  การกู้สามัญของพนักงานราชการ  (0/82) นายอาทิตย์ ศรีโฉม 02 มี.ค 2563
01800  สอบถามเรื่องหนี้  (0/174) ครูหลังเขา 29 ก.พ. 2563
01799  สอบถาม  (0/108) ครูหลังเขา 29 ก.พ. 2563
   
 
 
  วารสารข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ปีบัญชี 2562 เดือน กันยายน 2562
โดย: admin วันที่:2019-10-17 13:57:20
 วารสารข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ปีบัญชี 2562 เดือน สิงหาคม 2562
โดย: admin วันที่:2019-08-21 16:34:14
 วารสารข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ปีบัยชี 2562 ฉบับที่ 1 เดือน ธันวาคม 2561
โดย: admin วันที่:2019-01-21 17:33:10
 

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
ทะเบียนสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ร้อยละ 6.40 ต่อปี

 
 

ดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาชิก
   - ออมทรัพย์                       ร้อยละ 4.00 บาท/ปี

   - ออมทรัพย์พิเศษ                ร้อยละ 4.25 บาท/ปี

   - ประจำ(6 เดือน)                 ร้อยละ 4.25 บาท/ปี

   - ประจำ(12 เดือน)               ร้อยละ 4.25 บาท/ปี

   - ประจำ(24 เดือน)               ร้อยละ 4.25 บาท/ปี

   - ประจำ(36 เดือน)               ร้อยละ 4.25 บาท/ปี 

   - ออมทรัพย์มั่นคง                
   
-1000 บาท-19,999 บาท     ร้อยละ 4.00 บาท/ปี
   - 20,000 บาท ขึ้นไป          ร้อยละ 4.25 บาท/ปี

ดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาชิกสมทบ
   - ออมทรัพย์                        ร้อยละ 3.75 บาท/ปี

   - ออมทรัพย์พิเศษ                ร้อยละ 4.00 บาท/ปี

ดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น

   - ออมทรัพย์                        ร้อยละ 4.00 บาท/ปี

 
 
 
 

ชื่อบัญชี  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จำกัด

สำนักงานใหญ่
-ธ.กรุงเทพ สาขาห้าแยกโนนไฮ 
 เลขที่บัญชี                  500-0-00050-4
-ธ.กรุงไทย สาขาชัยภูมิ 
 เลขที่บัญชี                  307-1-01123-7
-ธ.ออมสิน สาขาชัยภูมิ 
 เลขที่บัญชี                      0-5094005791-7
-ธ.กสิกรไทย สาขาชัยภูมิ 
 เลขที่บัญชี                      257-2-41406-2
-ธกส. สาขาชัยภูมิ 
 เลขที่บัญชี                       020005327297
-ธ.ไทยพานิชย์ สาขาชัยภูมิ
 เลขที่บัญชี                       600-2-04734-7
-ธ.กรุงศรี สาขาชัยภูมิ
 เลขที่บัญชี                       023-1-00190-8

สาขาภูเขียว
-ธ.กรุงไทย สาขาภูเขียว
 เลขที่บัญชี                       285-1-04956-9
-ธ.ออมสิน สาขาภูเขียว 
 เลขที่บัญชี                        0-5265027717-2

สาขาจัตุรัส
-ธ.กรุงเทพ สาขาจัตุรัส 
 เลขที่บัญชี                       430-057812-9
-ธ.กรุงไทย สาขาจัตุรัส
 เลขที่บัญชี                       981-6-25295-3