up ข้อมูลสมาชิกให้เป้นปัจจุบัน
Posted: ครูประทุม Date: 2016-03-08 12:42:24
   
  ขอให้ สหกรณ์ปรับข้อมุลสมาชิกให้เป็นปัจจุบันด้วยค่ะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ครูหนองบัวแดง  2016-03-08 14:50:18
 
 
  เห็นด้วยครับขอให้สหกรณ์ ปรับปรุงข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบันด้วยครับ ต้องการทราบข้อมูลโดยไม่ต้องเดินทางมาสหกรณ์ ระยะทางไกลสงสารเด็กนักเรียนครับและเป็นยุคข้อมูลข่าวสารทันสมัยแล้วครับรีบ up ข้อมูลด่วนด้วยครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2016-03-09 09:29:16
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทราบ...การอัปเดทข้อมูลของสหกรณ์ฯ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบงานสหกรณ์( ทุนเรือนหุ้น เงินฝาก ยอดหนี้ สิทธิ์การค้ำประกัน) จะอัปเดทข้อมูลเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งผู้ดูแลระบบได้ประสานไปยังโปรแกรมเมอร์ที่ดูแลระบบงานสหกรณ์ให้อัปเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันไปแล้ว เนื่องจากผู้ดูแลระบบไม่สามารถอัปเดทข้อมูลในส่วนนี้ได้... ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ..หากเป็นเร่ืองอื่น ๆ ผู้ดูแลระบบจะรีบอัปเดทข้อมูลให้ท่านสมาชิกได้รับทราบโดยเร็ว..ขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :