เปลี่ยนคนค้ำประกันใหม่
Posted: ครูบ้านนาป่าไพร Date: 2017-04-09 17:11:00
   
  ต้องการให้คนที่เราค้ำประกันอยู่ตอนนี้เปลี่ยนคนค้ำประกันใหม่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ ทั้งของเรา คนที่เปลี่ยนคนค้ำและคนที่มาค้ำแทนเราแล้วเราต้องดำเนินการเองเองหรือว่าให้คนที่เราค้ำอยู่และต้องการเปลี่ยนดำเนินการเองคะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2017-04-11 07:28:07
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทราบ..ผู้กู้ต้องมาเขียนคำร้องขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันด้วยตนเอง ..นำเอกสารค้ำประกันให้ผู้ค้ำประกันใหม่ลงนามพร้อมคู่สมรส (ถ้ามี)..แนบเอกสาร ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้ค้ำประกันและคู่สมรส) 3. ทะเบียนสมรส 3. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนของผู้ค้ำประกันใหม่ 3 ชุด ค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :