สอบถามการจ่ายปันผล เฉลี่ยคืน วันไหน
Posted: ปฐมพงษ์ Date: 2016-10-14 00:44:55
   
 
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :มณฑล สามารถกิจ  2016-10-15 07:50:38
 
 
  อยากทราบปันผลกี่%เฉลี่ยคืนกี่%
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ดามดัสกร  2016-10-18 10:42:16
 
 
 
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :นายอุบล ตอฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ  2016-10-18 15:37:18
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทราบ..มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 17 ต.ค.59 เสนอจ่ายเงินปันผลร้อยละ 10 % เฉลี่ยคืน ร้อยละ 9% จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีทางบัญชี 2559 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 หากที่ประชุมใหญ่เห็นชอบและอนุมัติ จะได้รับตามอัตรานี้ โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :นายวีระศักดิ์ ชัยจันทร์ดี  2016-10-25 12:37:59
 
 
  น่าจะแจ้งทางเว็บบ้างสมาชิกจะได้ทราบ พอเป็นสังเขป
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :