ย้ายสหกรณ์
Posted: ครูใหม่ Date: 2016-08-01 13:44:52
   
  ต้องการย้ายสหกรณ์ค่ะ จากสหกรณ์สามัญชัยภูมิ มาอยู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิมีหนี้อยู่ประมาณ 500000 บาท ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :สุริยนต์  2016-08-15 04:25:38
 
 
  เรียน ท่าน ครูใหม่ ที่สนใจอยากเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด พ.ศ.2556 ข้อ 32 คุณสมบัติของสมาชิก (4) ก.เป็นข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ พนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประจำจังหวัดชัยภูมิ ข้อ 33 การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ(รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตาม ข้อ 37 ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครรับรอง ฯ ข้อ 37 การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ซึ่งย้ายหรือโอนมารับราชการในสังกัดตามข้อ 32(4) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อ 33 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 35 ทั้งเมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิม ได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ สรุป. 1. ยื่นใบสมัคร พร้อมคำรับรองของผู้บังคับบัญชา ต่อสหกรณ์ 2. รอฟังผลการพิจารณา คณะกรรมการ รับเข้าเป็นสมาชิก หรือไม่ ข้อสังเกต. เมื่อรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ต้องโอนหนี้มาที่สหกรณ์ ท่านจะต้องเตรียมหาสมาชิกสหกรณ์ ค้ำประกันหนี้ใหม่ ตามระเบียบที่กำหนดไว้
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ครู กทม  2017-10-06 22:59:29
 
 
  กรณีโอนหนี้ จาก ครู กทม. สมารถทำได้ไหมคะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :