มอบเงิน ช่วยเหลือสมาชิกประสบวาตภัย
Posted: ผู้ดูแลระบบ Date: 2018-05-23 17:35:44
IP: 203.114.112.114
 
 
 
 
 

นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสหกรณ์ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด มอบเงิน 3000 บาท ช่วยเหลือสมาชิก บ้านประสบวาตภัย. นางชนิดา. ยันบัวบาน. รร. อนุบาลหนงบัวแดง ที่ อำเภอหนองบัวแดง