ประเพณีบุญเดือน6 เจ้าพ่อพญาแล
Posted: ผู้ดูแลระบบ Date: 2018-04-20 17:02:34
IP: 203.114.112.114
 
 
 
 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ร่วมงานบุญเดือนหกของชัยภูมิ ที่ถือเป็นงานสักการะเจ้าพ่อพญาแล เป็นงานเทศกาลฉลองความยิ่งใหญ่ของชาวชัยภูมิ วันที่ 18 เมษายน 2561 ณ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ