ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำที่ป่าโล่ใหญ่ ต.ท่าหินโงม อ.เมือง 26 กุมภาพันธ์ 2561
Posted: ผู้ดูแลระบบ Date: 2018-02-27 18:34:13
IP: 203.114.112.114
 
 
 
 
 

ท่านประธานประสงค์ พรโสภิณ ร่วมสร้างฝายมีชีวิต ที่ป่าโล่ใหญ่ 
ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ และขบวนการสหกรณ์
ในจังหวัดชัยภูมิ และร่วมสนับสนุนการสร้างฝายชะลอน้ำลูกนี้ในนามสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด เป็นเงิน 10,000 บาท