5 ส.ค.58 พ.ต.ท.สุชาติ ปั่นสันเทียะ สวป.สภ.เมืองชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมดูแลความปลอดภัย สอ.ครูชัยภูมิ
Posted: ผู้ดูแลระบบ Date: 2015-08-13 15:23:08
IP: 203.114.112.117