6 มิ.ย.58 นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ รองประธาน และนางนิตยา สิงห์สาทร ผู้จัดการสาขาภูเขียว ร่วมประชุม ชสอ
Posted: ผู้ดูแลระบบ Date: 2015-06-16 15:19:53
IP: 203.114.112.117
 
 
 
 
 

 นายชัยรัตน์  มวลชัยภูมิ รองประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย