25 ก.พ.58 ลงนามกู้ยืมเงินกับ ธ.ก.ส. 1,200 ล้านบาท ค้ำประกันโดยกรรมการและคู่สมรส
Posted: ผู้ดูแลระบบ Date: 2015-03-18 15:14:57
IP: 203.114.112.117