นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ และนายมงคล นกชัยภูมิ รองประธาน มอบเงินให้ ผอ.สพป.ชย.1 สนับสนุนกิจกรรม O.D.
Posted: ผู้ดูแลระบบ Date: 2014-12-27 15:43:18
IP: 203.114.112.117