21 ส.ค.57 นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ ให้ สพป.ชย.1
Posted: ผู้ดูแลระบบ Date: 2014-08-21 16:11:21
IP: 203.114.112.117
 
 
 
 
 

นายชัยรัตน์  มวลชัยภูมิ รองประธานกรรมการ  มอบเงินสาธารณประโยชน์ จำนวน 30,000.- บาท เพื่อการจัดงานศิลปหัตถกรรม  สพป.ชย.1