24 เม.ย.57 นายนิพนธ์ สาธิตสมิตพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์
Posted: ผู้ดูแลระบบ Date: 2014-04-24 15:48:38
IP: 203.114.112.117
 
 
 
 
 

 

นายนิพนธ์  สาธิตสมิตพงษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อ

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ปี 2558 เครือข่ายเข้มข้น  สหกรณ์เข้มแข็ง