งานวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 ก.พ.57
Posted: ผู้ดูแลระบบ Date: 2014-02-27 17:45:17
IP: 203.114.112.117
 
 
 
 
 

นายพรศักดิ์  เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 ก.พ.2557