ศูนย์ประสานงาน สสอค.ชัยภูมิ ร่วมทำบุญกับญาติคุณครูสมคิด ทองคำ
Posted: admin Date: 2014-01-14 11:52:50
IP: 183.89.151.28
 
 
 
 
 

ศูนย์ประสานงาน สสอค.ชัยภูมิ  โดยนายนพดล โพธิ์งาม รองประธานกรรมการ ร่วมทำบุญกับญาติคุณครูสมคิด  ทองคำ สมาชิกที่เสียชีวิต