ถอนเงินออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษ
Posted: ณรงค์เดช ทวีชาติ Date: 2024-03-06 13:40:57
   
  ถอนได้สูงสุด/วัน ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนมั้ยครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :admin  2024-03-08 13:09:52
 
 
  1. ถอนเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท บันทึกข้อความล่วงหน้า 1 วัน 2. ถอนเงินเกิน 3,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท บันทึกข้อความล่วงหน้า 3 วัน 3. ถอนเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท บันทึกข้อความล่วงหน้า 5 วัน 4. ถอนเงินตั้งแต่ 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท บันทึกข้อความล่วงหน้า 30 วัน 5. ถอนเงินเกินกว่า 50,000,000 บาท บันทึกข้อความล่วงหน้า 60 วัน
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :