กูสามัญดำรงชีวิต เงินเดือนต้องเหลือกี่เปอร์เซ็น
Posted: ครูเงินเดือนน้อย Date: 2023-04-05 22:59:08
   
  เห็นโครงการกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว กับสามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม เงินเดือนคงเหลือ 5% กู้ได้ แล้วสามัญดำรงชีวิตเงินเดือนคงเหลือ 5% ได้หรือไม่ ประธานและกรรมการได้โปรดพิจารณาด้วย เดือดร้อน อยากให้ลดเกณฑ์สามัญดำรงชีวิตเหลือ 5% บ้าง
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :