การกู้เงินเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงิน
Posted: ครูสหกรณ์สามัญ Date: 2022-12-11 20:36:08
   
  ไม่ทราบว่าถึงคิวไหนแล้วคะ ดำเนินการถึงไหนแล้วคะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ครูแก่  2022-12-24 09:13:59
 
 
  การพิจารณาของคณะกรรมการ ใ้ช้เกณฑ์ตัดสินแบบใด ถ้าสมาชิกไม่ผ่านเกณฑ์การกู้จะแก้ไขอย่างไร
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :