เรื้่องการกู้เงินเพิ่อชำระหนี้สถาบันทางการเงิน
Posted: คนรอความหวัง... Date: 2022-06-14 17:35:40
   
  ขอเรียนถามว่าตอนน้ีเรื่องการกู้ท่ีเจ้าหน้าท่ีว่าให้รอโปรแกรม อยากได้คำตอบชัดเจนค่ะ เพราะจะได้ลากิจไปดำเนินเรื่อง ไม่อยากเสียเวลาเดินทางหลายรอบเหมือนกับการกู้สามัญ ตอนนี้สภาวะเศรษกิฐก็รู้ ๆ กันอยู่่ ขอทราบรายละเอียดในการกู็ค่ะ ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :รอคำตอบ  2022-06-15 12:50:32
 
 
  รอเหมือนกันค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สมชาย  2022-07-03 21:28:59
 
 
  มีเจ้าหน้าที่มาตอบรึยัง
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :สมชาย  2022-07-03 21:30:32
 
 
  สหกรณ์ อย่าเต่าอย่างนี้ กรรมการเลือกไปช่วยทำงานหน่อย
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :