ไม่มี ฉ. ATMแล้วหรอคะ
Posted: เอมเอม Date: 2019-06-23 23:19:45
   
  พอดีอยากฉ. ATM นะค่ะ อยากทราบรายละเอียด
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง กก/ผช.เลขานุการ  2019-07-12 07:03:58
 
 
  ฉ ATM ไม่มีแล้วครับ สหกรณ์ได้ยกเลิกการกู้ ฉ เป็นกู้สามัญเพื่อการดำรงชีวิตแทน(วิธีการรับเงินเช่นกันกับ ฉ ATM) หลักฐานที่ใช้กู้สามัญเพื่อการดำรงชัวิต คำขอตามแบบสหกรณ์ / สลิปเงินเดือนล่าสุด / สำบัตร ปชช./หน้าบัญชีกรุงไทย เกณฑ์การปล่อยกู้ กู้ได้ไม่เกิน 95 % ของหุ้นแต่ไม่เกิน 5 แสนบาท ไม่ใช้บุคคลคำ้ประกัน เงินเดืือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 5 % หลังจากหักเงินกู้ทุกประเภท หลักฐานครบ ได้เงินในวันถัดไป หักชำระต้นพร้อมดอกเบี้ยได้ 1 งวด เดือนต่อไปกดเงินที่ส่งได้
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :