ฉ ATM
Posted: ครูกู้ใหม่ Date: 2017-06-29 13:35:11
   
  อยากทราบว่า กู้เอทีเอ็มตามวงเงินที่กู้ต้องใช้หนี้ที่กู้หมดแล้วจึงกดมาใช้ได้ใหม่ใช่หรือไม่
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2017-04-11 07:28:07
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทราบ..ผู้กู้ต้องมาเขียนคำร้องขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันด้วยตนเอง ..นำเอกสารค้ำประกันให้ผู้ค้ำประกันใหม่ลงนามพร้อมคู่สมรส (ถ้ามี)..แนบเอกสาร ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้ค้ำประกันและคู่สมรส) 3. ทะเบียนสมรส 3. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนของผู้ค้ำประกันใหม่ 3 ชุด ค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :