ใช้หนี้ฉ
Posted: ไกลกลางดง Date: 2017-06-02 09:46:28
   
  โอนเงินไปใช้หนี้ฉได้ไหมครับจะได้ไม่ต้องเดินทางไปสหกรณ์
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2017-02-24 01:55:32
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทราบ..หากท่านมีความประสงค์จะกู้ ฉุกเฉิน ATM เพิ่ม ให้เขียนคำขอกู้ตามจำนวนที่ต้องการ (ไม่เกินทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ และไม่เกิน 300,000บาท) เอกสารประกอบด้วย 1. คำขอกู้ ATM 2. สลิปเงินเดือนล่าสุด รับรองสำเนาโดยผู้อำนวยการโรงเรียน (หากเป็นผู้อำนวยการรับรองตนเองได้) 3. หน้าสมุดธนาคารกรุงไทย.. ส่งเอกสารได้ที่สหกรณ์ทั้ง 3 สาขาค่ะ ประมาณ 1 สัปดาห์ ได้รับเงิน เงินเดือนคงเหลือ 5 % ค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :