กู้ ฉ.ฉ.
Posted: ครูบำนาญ Date: 2017-01-11 04:49:05
   
  กรนะผมขอกู้ ฉ.ฉ. หน้าเค้าเต้อร์ 200,000 บาท ขณะนี้ เหลือหนี้อยู่ 140,500 บาท อยากขอกู้ ฉ.ฉ. แบบ ATM จะได้หรือไม่ โดยการหัก ลบ กลบหนี้ (ขอกู้ ATM 300,000 บาท)
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :สุริยนต์  2017-01-12 15:44:46
 
 
  ณ 12 ม.ค.2560 สหกรณ์ฯ กำลังจะให้กู้ ฉ.ฉ.โดย ATM ยกเลิกการ ฉ.ฉ.ที่เคาน์เตอร์ สมาชิกท่านใดที่ใช้เคาน์เตอร์ ให้ส่งคำขอกู้ ฉ.ฉ. ATM หนี้ ฉ.ฉ.เดิมคงเหลือเท่าไร ตั้ง 300,000 - หนี้คงเหลือ = เงินทอนกลับไปใช้ ในชีวิตประจำวัน หากผิดพลาด ท่านผู้รู้ชัดเจน กรุณาให้ความกระจ้างแก่สมาชิก อีกครั้ง ด้วยความขอบคุณ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ครูน้อยๆ  2017-01-15 00:53:18
 
 
  ผมพึ่งไปยื่น ฉ.ฉ. ATM มาครับ ต้องปิดหนี้ ฉ.ฉ. หน้าเคาน์เตอร์ก่อนครับ ถึงจะยื่น ฉ.ฉ.ATM ได้ครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :อยากได้รับความสะดวก  2017-01-18 04:11:52
 
 
  ถ้าเป็นแบบ คุณครูน้อยฯ ความคิดเห็นที่ 2 ว่า ถือว่า ไม่สะดวก เนาะครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :