สอบถามการหักหุ้นรายเดือน
Posted: ครู นอกระบบ Date: 2016-12-15 06:11:19
   
  ขอเรียนถามเรื่องการหักเงินค่าหุ้นรายเดือนสมาชิกใหม่ กรณีอยากลดยอดหุ้นรายเดือน ต้องเป็นสมาชิกกี่เดือนค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2016-12-19 01:19:21
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทราบ..การชำระค่าหุ้นรายเดือน และการงดชำระค่าหุ้นรายเดือน ..1. การชำระค่าหุ้นรายเดือนนั้นให้ชำระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 2. การงดชำระค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าแปดสิบสี่เดือนหรือเป็นเงินจำนวนไม่น้อยกว่า สามแสนบาท และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน.ค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ผู้ติดตาม  2017-01-18 07:48:14
 
 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ องค์กรที่จัดตั้งมาเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเก็บออมเงินโดยลงทุนถือหุ้นกับสหกรณ์ทุกเดือนเป็นประจำตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนดไว้ และจะจ่ายคืนต่อเมื่อสมาชิกลาออกเท่านั้น เงินค่าหุ้นที่สมาชิกส่งฝากไว้สหกรณ์ก็นำมาช่วยเหลือให้สมาชิกที่มีความเดือดร้อนในเรื่องการเงินกู้ยืม โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำและสิ้นปียังได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากยอดดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับสหกรณ์
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :