คนค้ำ
Posted: คนเทพสถิต Date: 2016-12-08 00:12:48
   
  คนคำ้ 3. คนกู้ได้เท่าไหร่ค่ะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2016-12-08 03:04:31
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทราบ... หลักประกันเงินกู้สามัญ ประกอบไปด้วย (1.) กู้ไม่เกิน 200,000 บาท ค้ำประกัน 1 คน (2.) กู้เกิน 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท ค้ำประกัน 2 คน (3.) กู้เกิน 400,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ค้ำประกัน 3 คน (4.) กู้เกิน 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 800,000 บาท ค้ำประกัน 4 คน (5.) กู้เกิน 800,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ค้ำประกัน 5 คน (6.) กู้เกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ค้ำประกัน 6 คน
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :