สอบถาม
Posted: ครูเอกชน Date: 2016-12-02 16:34:42
   
  อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นบันทึกข้อความเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาการยิ่นกู้ของครูเอกชนคับ ยื่นเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2559 แต่สหกรณ์หยุด แต่มีเจ้าหน้าที่รับเอกสารไว้ให้(ชั้น 2) อย่างนี้จะเข้าที่ประชุมทันวันที่ 6 ธ.ค.2559 ไมคับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2016-12-07 01:30:26
 
 
  ขอให้ท่านแจ้ง เลขทะเบียนสมาชิก หรือ ชื่อ-สกุล เพื่อที่จะได้ติดตามเอกสารของท่านค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :