"สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด สนง.ใหญ่ โทร 044-816626,044-816627,044-816628  FAX  044-816561"

 

วันนี้: 3786 คน
ทั้งหมด: 62709 คน

 
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
สพป.ชย. เขต 1
สพป.ชย. เขต 2
สพป.ชย. เขต 3
สพม.ชย. 30
 

 


Next
Previous


 
 วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน
21/10/2564
 ประกาศ ผลการสรรหาประธานกรรมการ
10/10/2564
 ประกาศ ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ
10/10/2564
 ประกาศ เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ แก้ไขเพิ่มเติม
4/10/2564
 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาประธานกรรมการ
4/10/2564
 หยุดให้บริการระบบ ATM
22/9/2564
 ประกาศหยุดให้บริการ (หยุดปิดปีบัญชี 2564)
21/9/2564
 ประกาศ การงดจ่ายเงินกู้ ประจำปี 2564
13/9/2564
 ประกาศ เรืองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการชุดที่ 64
6/9/2564
 ประกาศผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา
24/8/2564
 ประกาศ เรื่อง สรรหาประธาน ฯ แก้ไขเพิ่ม
24/8/2564
 ประกาศ เรื่อง การทำประกันวินาศภัยเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ ปี 2565
16/8/2564
 ประกาศ เรื่อง การทำประกันชีวิตแบบบุคคลและแบบกลุ่ม เพื่อคุ้มครองสินเชื่อปี2565
16/8/2564
 ตรวจสอบรายชื่อพัฒนาสมาชิกใหม่
14/8/2564
 ประกาศเรื่องการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
13/8/2564
 
 
 
 
โครงการประชุมสัมนาวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานสหกรณ์
 
 
การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
 
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563
 
 
ประชุมชี้แจงอนุกรรมการหน่วยสรรหา
 
 
ลงนามสัญญากู้เงิน ม.เกษตรศาสตร์
 
 
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ประจำปีการเงิน 2564-2567
 
 
พัมนาสมาชิกใหม่ เขต 3
 
 
ร่วมประชุมแก้ไข พรบ.การฌาปนกิจฯ
 
 
ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
 
 
สัมมนาแผนพัฒนาสหกรณ์ และการบริการความเสี่ยง
 
   
02125  วิธีคิดเงินปันผล ที่นำตัวอย่างลงที่เว็บไซต์  (0/40) สุริยนต์ 21 ต.ค. 2564
02124  เงินเรียกเก็บในรอบปีทางบัญชี 2564  (0/25) สุริยนต์ 21 ต.ค. 2564
02123  ถูกอาเงินปันผลตามคำสั่งศาล  (0/157) ประภา งวดชัย 028546 19 ต.ค. 2564
02122  ถามเรื่องเงินกู้หน้าเค้าเตอร์คะ  (0/85) ครูบ้านโคก 18 ต.ค. 2564
02121  การค้ำประกันเงินกู้  (0/88) ชัย วษ.ชย. 16 ต.ค. 2564
02120  ขอลาออกจากสหกรณ์  (0/95) ชัย วษ.ชย 16 ต.ค. 2564
02119  น้ำท่วม  (1/99) ครูน้ำท่วม 15 ต.ค. 2564
02118  เงินช่วยหลือสมาชิกบ้านน้ำท่วม  (2/136) ผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วม 15 ต.ค. 2564
02117  การหักค่าประกันชีวิต​ ต้องหักเงินประกันชีวิตทุกสัญญาของ...  (0/116) อาจารย์​2ระดับ1 11 ต.ค. 2564
02116  ใบเสร็จรับเงินกลุ่มเกษียณ อ.แก้งคร้อ  (1/103) ธีรบุญ 11 ต.ค. 2564
   
 
 
 วารสารข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ปีบัญชี 2564 เดือน พฤษภาคม 2564
โดย: admin วันที่:2021-06-23 17:43:00
 วารสารข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ปีบัญชี 2564 เดือน มีนาคม 2564
โดย: admin วันที่:2021-04-21 17:19:59
 วารสารข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ปีบัญชี 2564 เดือน มกราคม 2563
โดย: admin วันที่:2021-04-21 17:18:23
 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
ทะเบียนสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ร้อยละ 5.90 ต่อปี

 
 

ดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาชิก
   - ออมทรัพย์                       ร้อยละ 3.60 บาท/ปี

   - ออมทรัพย์พิเศษ                ร้อยละ 3.85 บาท/ปี

   - ประจำ(6 เดือน)                 ร้อยละ 3.85 บาท/ปี

   - ประจำ(12 เดือน)               ร้อยละ 3.85 บาท/ปี

   - ประจำ(24 เดือน)               ร้อยละ 3.85 บาท/ปี

   - ประจำ(36 เดือน)               ร้อยละ 3.85 บาท/ปี 

   - ออมทรัพย์มั่นคง                
     
- 1,000 -19,999 บาท           ร้อยละ 3.60 บาท/ปี
      - 20,000 บาท ขึ้นไป           ร้อยละ 3.85 บาท/ปี

ดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาชิกสมทบ
   - ออมทรัพย์                        ร้อยละ 3.25 บาท/ปี

   - ออมทรัพย์พิเศษ                ร้อยละ 3.50 บาท/ปี

ดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น

   - ออมทรัพย์                        ร้อยละ 3.20 บาท/ปี

ดอกเบี้ยเงินฝากนิติบุคคล
   - ออมทรัพย์                        ร้อยละ 3.50 บาท/ปี

   - ประจำ                            ร้อยละ 4.05 บาท/ปี

 
 
 
 

ชื่อบัญชี  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จำกัด

สำนักงานใหญ่
-ธ.กรุงเทพ สาขาห้าแยกโนนไฮ 
 เลขที่บัญชี                  500-0-00050-4
-ธ.กรุงไทย สาขาชัยภูมิ 
 เลขที่บัญชี                  307-1-01123-7
-ธ.ออมสิน สาขาชัยภูมิ 
 เลขที่บัญชี                      0-5094005791-7
-ธ.กสิกรไทย สาขาชัยภูมิ 
 เลขที่บัญชี                      257-2-41406-2
-ธกส. สาขาชัยภูมิ 
 เลขที่บัญชี                       020005327297
-ธ.ไทยพานิชย์ สาขาชัยภูมิ
 เลขที่บัญชี                       600-2-04734-7
-ธ.กรุงศรี สาขาชัยภูมิ
 เลขที่บัญชี                       023-1-00190-8

สาขาภูเขียว
-ธ.กรุงไทย สาขาภูเขียว
 เลขที่บัญชี                       285-1-04956-9
-ธ.ออมสิน สาขาภูเขียว 
 เลขที่บัญชี                        0-5265027717-2

สาขาจัตุรัส
-ธ.กรุงเทพ สาขาจัตุรัส 
 เลขที่บัญชี                       430-057812-9
-ธ.กรุงไทย สาขาจัตุรัส
 เลขที่บัญชี                       981-6-25295-3