ขอกู้เงิน
Posted: สมาชิก Date: 2016-07-27 15:17:38
   
  สอบถามครับ เป็นสมาชิกได้ 1 เดือน สามารถกู้ได้มั้ยครับมีเหตุจำเป็นต้องใช้ด่วนครับ ขอรายละเอียดด้วยครับ ขอบคุณครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2016-07-28 09:53:00
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทราบ..ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ สมาชิกที่มีสิทธิ์กู้เงินสามัญได้ ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามเดือน หรือตามมติคณะกรรมการ ...หากท่านมีเหตุจำเป็นก็สามารถทำหนังสือบันทึกข้อความบอกเหตุผล กรณีความจำเป็นเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาได้ค่ะ..เอกสารประกอบ 1.สลิปเงินเดือนล่าสุดรับรองสำเนาโดยผู้อำนวยการโรงเรียน 2. เอกสารเกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ฯลฯ ค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :