กู้สามัญ
Posted: ครูใหม่ Date: 2016-06-27 10:12:35
   
  กู้สามัญ 1,500,000 หักต้นเท่าไหร่ / ดอกเบี้ยเท่าไร ใช้คนค้ำกี่คน ส่งเรื่องกู้ประมาณกี่วันได้รับเงิน
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2016-06-27 12:49:19
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทราบ.....กู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด กู้เกิน 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 300 งวด หากท่านสมาชิกกู้ 1,500,000 บาท ส่งชำระ 240 งวด ชำระเงินต้น 6,250 บาท ดอกเบี้ย 8,600 บาท (ดอกเบี้ยคิดตามจำนวนวัน)ต้องมีทุนเรือนหุ้น 20 % ของเงินกู้ คือ 300,000 บาท เงินเดือนคงเหลือ 5 % ค่ะ กรณีทำประกันหรือไม่ ต้องดูข้อมูล ว่าท่าน เป็นสมาชิก สสช. สสอค. หรือ สสชสอ. ประกอบการพิจารณาด้วย ใช้คนค้ำประกัน 5 คน เอกสารครบถ้วน ไม่เกิน 2 วันได้รับเงินค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :