กู้พิเศษ
Posted: สมาชิกใหม่ Date: 2016-06-22 20:50:29
   
  อยากทราบว่ากู้พิเศษเป็นสมาชิกกี่เดือนกู้ได้คะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2016-06-23 08:50:15
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทราบ... สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้พิเศษต้องได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือตามมติคณะกรรมการ ทั้งนี้ต้องมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ ค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :วิจิตร  2016-06-23 09:31:55
 
 
  กู้พิเศษส่งสูงสุดได้กี่งวดครับ ในกรณีที่ใช้ฉโนดที่ดินที่มีมูลค่ามากกว่าจำนวนเงินกู้ เราจำเป็นต้องถ่ายภาพที่อยู่อาศัยประกอบการกู้ด้วยไหมครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2016-06-24 08:35:21
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทราบ ..เกณฑ์การกู้เงินพิเศษ 1. กู้ไม่เกิน 2,500,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 300 งวด เงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 5 % 2. กู้เกิน 2,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 400 งวด เงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 10 % ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 20 % ของวงเงินกู้ 3. ใช้รูปภาพบ้านหรือที่ดินประกอบการกู้ด้วยค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :