กู้ 630000
Posted: ครูไกลถิ่น Date: 2016-06-04 22:45:09
   
  กู้ 630000 ต้องจ่ายดอก จ่ายต้น เดือนเท่าไหร่คะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2016-06-07 15:48:48
 
 
  อเรียนให้สมาชิกทราบ.....กู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด กู้เกิน 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 300 งวด หากท่านสมาชิกกู้ 630,000 บาท ส่งชำระ 240 งวด ชำระเงินต้น 2,700 บาท ดอกเบี้ย 3,611.71 บาท (ดอกเบี้ยคิดตามจำนวนวัน)ต้องมีทุนเรือนหุ้น 20 % ของเงินกู้ คือ 126,000 บาท เงินเดือนคงเหลือ 5 % ค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :