กู้สามัญ
Posted: ครูน้อย Date: 2016-05-28 12:22:26
   
  กู้สามัญ 2,100,000 ส่งต้นและดอกเบี้ยเดือนละเท่าไรคะและเงินเดือนต้องเหลือกี่เปอร์เซ็นต์
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2016-05-30 10:55:22
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทราบ.....กู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด กู้เกิน 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 300 งวด หากท่านสมาชิกกู้ 2,100,000 บาท ส่งชำระ 300 งวด ชำระเงินต้น 7,000 บาท ดอกเบี้ย 12,100 บาท (ดอกเบี้ยคิดตามจำนวนวัน)ต้องมีทุนเรือนหุ้น 20 % ของเงินกู้ คือ 500,000 บาท เงินเดือนคงเหลือ 10 % ค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :