สอบถามการกู้เงิน
Posted: ครูนิดหน่อย Date: 2016-04-19 09:02:26
   
  จะสร้างบ้าน มีที่ดิน 3 งาน สามารถกู้สหกรณ์โดยใช้ที่ดินค้ำได้หรือเปล่า แล้วต้องทำอย่างไรบ้าง สามารถกู้ได้วงเงินเท่าไหร่ค่ะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2016-04-20 09:13:56
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทราบ.... การกู้พิเศษ คือ กู้โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ท่านสามารถยื่นกู้ได้ ขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. เขียนคำขอกู้ พิเศษ พร้อมเอกสารการกู้(สามารถดาวโหลดที่เวปนี้ได้ หรือมารับเอกสารที่ สหกรณ์สำนักงานใหญ่) 2. ส่งคำขอกู้ที่สหกรณ์ฯ สำนักงานใหญ่ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินหลักทรัพย์ ตามเอกสาร (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง กู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท ต้องมีที่ดินตามราคาประเมินของทางราชการไม่น้อยกว่า 20 % กู้เกิน 3 ล้าน แต่ไม่เกิน 5 ล้าน บาท ที่ดินต้องไม่น้อยกว่า 30 % ของวงเงินกู้) 3. รับเอกสารไปจดจำนอง 4. รับเงินที่ สอ.ครูชัยภูมิ สำนักงานใหญ่ ค่ะ ..หลักเกณฑ์กู้ไม่เกิน 2.5 ล้าน ส่งชำระไม่เกิน 300 งวด เงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 5% , กู้เกิน 2.5 ล้าน แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ส่งชำระไม่เกิน 400 งวด เงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 10 % ค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :