การกู้เงินสามัญ
Posted: ครูเดี่ยว Date: 2016-04-16 15:13:56
   
  กู้ 500,000 ใช้คนค้ำกี่คนค่ะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ครูเดี่ยว  2016-04-17 10:43:54
 
 
  และจะต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยเดือนละเท่าไร
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2016-04-18 09:04:27
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทราบ.....กู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด กู้เกิน 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 300 งวด หากท่านสมาชิกกู้ 500,000 บาท ส่งชำระ 240 งวด ชำระเงินต้น 2,100 บาท ดอกเบี้ย 2,900 บาท ค่ะ (ดอกเบี้ยคิดตามจำนวนวัน)ต้องมีทุนเรือนหุ้น 20 % ของเงินกู้ คือ 100,000 บาท ค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2016-04-18 09:05:26
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทราบ.....กู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด กู้เกิน 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 300 งวด หากท่านสมาชิกกู้ 500,000 บาท ส่งชำระ 240 งวด ชำระเงินต้น 2,100 บาท ดอกเบี้ย 2,900 บาท ค่ะ (ดอกเบี้ยคิดตามจำนวนวัน)ต้องมีทุนเรือนหุ้น 20 % ของเงินกู้ คือ 100,000 บาท ค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :