กู้กรณีพิเศษ
Posted: ครูแมว Date: 2016-04-15 10:02:40
   
  ยื่นกู้กรณีพิเศษไว้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษา โดยมีบันทึกข้อความพร้อม แต่ปรากฎว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ส่งเรื่องเข้าที่ประชุมให้ โดยแก้ตัวว่าจะเอาเข้าในครั้งต่อไป อยากทราบว่า ครั้งต่อไป จะประชุมเมื่อไหร่
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2016-04-18 09:01:27
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทรบ..ขอให้ท่านบอกเลขทะเบียนสมาชิก หรือแจ้งชื่อนาม-สกุล เพือที่ผู้ดูแลระบบจะได้ดูข้อมูลของท่านไม่ให้ตกหล่นในการประชุมครั้งต่อไป หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สมาชิกใหม่  2016-04-18 14:00:32
 
 
  ขอเรียนถามว่า สมาชิกใหม่ เม่ือครบ 3 เดือนแล้ว สามารถกู้พิเศษโดยมีบ้านและท่ีดินค้ำประกัน ได้หรือไม่คะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :