การกู้สามัญ
Posted: ครูแดนไกล Date: 2016-04-11 20:23:19
   
  อยากกู้สามัญ 1,200,000 บาท อยากทราบว่าหักเดือนละเท่าไร กี่งวดค่ะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2016-04-15 08:43:50
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทราบ.....กู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด กู้เกิน 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 300 งวด หากท่านสมาชิกกู้ 1,200,000 บาท ส่งชำระ 240 งวด ชำระเงินต้น 5,000 บาท ดอกเบี้ย 6,900 บาท ค่ะ (ดอกเบี้ยคิดตามจำนวนวัน)ต้องมีทุนเรือนหุ้น 20 % ของเงินกู้ คือ 240,000 บาท ค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :