การขอกู้เงินสามัญ
Posted: ครูบำนาญ Date: 2016-03-21 15:29:19
   
  ผมเป็นข้าราชการบำนาญ(ลาออกก่อนเกษียณ)ปัจจุบันอายุ ๕๘ ปีสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิเมื่อเดือนธันวาคม ปี๕๘ ฝากเงินหุ้น ๑,๓๐๐ บาท/เดือน ปัจจุบันมีเงินหุ้น ๕,๒๐๐ บาท(เดือนมีนาคม)
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :