กู้สามัญ
Posted: ปุณิกา Date: 2016-03-16 10:02:13
   
  อยากทราบว่ามีเงินกู้สามัญกับสหกรณ์ 250,000 บาท อยากกู้เงินอีก 600,000 บาท โดยไม่รวมเงินกู้เดิม จะใช้ใบโฉนดที่ในการค้ำประกันแทนใช้คนค้ำได้หรือไม่ ใบโฉนดเป็นชื่อมารดาโดยมารดาเซ็นรับรองการกู้ให้ จะสามารถใช้ได้หรือไม่
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2016-03-17 10:49:50
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทราบ...สมาชิกจะกู้เงินสามัญ หรือ กู้พิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงสัญญาเดียวเท่านั้นค่ะ หากจะกู้พิเศษ ก็จะหักชำระหนี้เงินกู้สามัญเดิม และโฉนดที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ ต้องเป็นของตนเองหรือของทายาทเท่านั้นค่ะ..
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :