เงินหุ้น
Posted: ครูบำนาญคอนสาร Date: 2016-03-12 13:41:10
   
  เงินหุ้นสามารถนำมาชำระเงินกู้ฉุกเฉินได้หรือไม่ เพราะเงินหุ้นมากกว่าเงินกู้ฉุกเฉิน หลังจากหักชำระแล้วยังเหลือเงินหุ้นอีกห้าหมื่นเจ็ดพันกว่าบาท
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2016-03-14 14:33:53
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทราบ...ทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ไม่สามารถนำมาชำระหนี้ได้ค่ะ..หากทุนเรือนหุ้นมากก็จะได้รับเงินปันผลมากตามจำนวนหุ้นที่มีอยู่ค่ะ...
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :