สอบถามกู้พิเศษ
Posted: ครูสาวน้อย Date: 2016-02-07 21:02:38
   
  กู้พิเศษ 5,000,000 บาท ส่งงวดละเท่าไหร่ค่ะ ต้นกี่บาท ดอกกี่บาทค่ะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2016-02-08 16:54:46
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทราบ..กู้พิเศษเกิน 2,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ส่งชำระ 400 งวด เงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 10 % ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 20 % ของวงเงินกู้ เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี ส่งชำระเงินต้น 12,500 ดอกเบี้ย 28,700 บาท ค่ะ (ดอกเบี้ยคิดตามจำนวนวันของแต่ละเดือน)
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :