ลาออกจากสหกรณ์ แล้วจะสมัครใหม่ ต้องมีค้าใช้จ่ายใดบ้าง
Posted: ครูแจ๋ว Date: 2016-01-20 16:56:58
   
  เรียน เจ้าหน้าที่ ดิฉันเคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ แล้วลาออก ถ้าต้องการสมัครใหม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการสมัครอะไรบ้าง ต้องซื้อหุ้นหรือไม่ จำกัดอายุสมัครหรือไม่ เงินเดือนคงเหลือมีผลเกี่ยวเนื่องหรือไม่
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ครูแจ๋ว  2016-01-20 17:04:32
 
 
  ถ้าจะสมัครต้องสม้ครได้แต่วันที่เท่าไร่
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2016-01-21 10:13:18
 
 
  ขอเรียนให้ทราบ..หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกกรณีเคยเป็นสมาชิกและลาออก มีดังนี้...1. ลาออกจากสหกรณ์ครบ 1 ปี สมัครเป็นสมาชิกได้และซื้อหุ้นคืน จำนวน ร้อยละ 50 ของหุ้น ณ วันที่ลาออก 2. ลาออกจากสหกรณ์ครบ 2 ปี สมัครเป็นสมาชิกได้และซื้อหุ้นคืน จำนวน ร้อยละ 25 ของหุ้น ณ วันที่ลาออก 3. ลาออกจากสหกรณ์ครบ 3 ปี สมัครเป็นสมาชิกได้โดยไม่ต้องซื้อหุ้นคืน และต้องไม่เคยลาออกจากสหกรณ์ 2 ครั้ง ขึ้นไป หากต้องการจะสมัครสมาชิกท่านสามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่เวปไซด์สหกรณ์ โดยยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสาร ได้ที่สหกรณ์ทั้ง 3 สาขา ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน ค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :