โครงการอบรมสมาชิก
Posted: สมาชิกในเมือง Date: 2017-03-28 03:39:35
   
  อยากทราบชื่อโครงการที่จะอบรมสมาชิกเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ชื่อเต็มว่าอย่างไรครับ กำหนดอบรมเมื่อไร จะส่งสมาชิกเข้าอบรม ซึ่งต้องส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม ใช่มั้ยครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2017-03-28 08:34:41
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทราบ.. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)" วันที่ 8 - 9 เมษายน 2560 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ .. หากท่านมีความประสงค์ จะเข้าร่วมโครงการ ส่งรายชื่้อ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด โทรสาร 044-815234 ค่ะ..(ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะเสียค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท ค่าลงทะเบียนจะรวมค่าเอกสาร กระเป๋าใส่เอกสาร อาหารว่าง 4 มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ )
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2017-03-28 08:35:28
 
 
  ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :