สอบถามสวัสดิการเงินวันเกิดสมาชิก
Posted: ปราณี Date: 2017-01-15 07:09:45
   
  รบกวนสอบถามค่ะ สมาชิกเลขที่ 34455 ครบรอบวันเกิด 2 ม.ค. มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการวันเกิด หรือเปล่าค่ะ ได้หรือไม่ได้ ขอทราบเหตุผลค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2017-01-16 04:03:08
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทราบ..สหกรณ์ฯจะโอนเงินวันเกิดให้สมาชิก ในวันสิ้นเดือน ที่สมาชิกเกิด พร้อมกันทุกท่านค่ะ (โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์เล่มสีเขียว)
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ปราณี  2017-01-16 12:36:13
 
 
  ขอบคุณค่ะ กรณีที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีเงินฝากเล่มสีเขียว ควรทำอย่างไรค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2017-01-23 02:57:35
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทราบ..สมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากได้ที่สหกรณ์ทั้ง 3 สาขา เอกสารประกอบ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :