สอบถามเรื่องสมาชิกเก่า
Posted: ครูนอกระบบ Date: 2016-10-05 09:58:48
   
  ดิฉันสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ สมเด็จพระเทพฯ ๖๐ พรรษา เมื่อ เมษายน ๒๕๕๘ ทางสหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว หักค่าหุ้นรายเดือน ๑,๓๐๐ บาท / เดือน ๔ เดือน คือ เม.ย.- ก.ค. ๕๙ แต่ดิฉันไม่ได้เปิดบัญชีตามสหกรณ์แจ้ง ต่อมาได้ถอนหุ้น/ลาออก อยากรบกวนถามว่า เดือนที่ลาออกจากสมาชิกค่ะ ( เลขทะเบียนสมาชิก ๒๔๔๕๐ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ )
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :