สอบถามเงินกู้
Posted: ชนัญชิดา Date: 2016-10-04 14:14:40
   
  ถ้าต้องการกู้เงิน 2,500,000 บาท ต้องส่งเดือนละเท่าไหร่ค่ะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2016-10-04 15:42:52
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทราบ.....กู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด กู้เกิน 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 300 งวด หากท่านสมาชิกกู้ 2,500,000 บาท ส่งชำระ 300 งวด ชำระเงินต้น 8,400 บาท ดอกเบี้ย 14,400 บาท (ดอกเบี้ยคิดตามจำนวนวัน)ต้องมีทุนเรือนหุ้น 20 % ของเงินกู้ คือ 500,000 บาท เงินเดือนคงเหลือ 5 % ค่ะ กรณีทำประกันหรือไม่ ต้องดูข้อมูล ว่าท่าน เป็นสมาชิก สสช. สสอค. หรือ สสชสอ. ประกอบการพิจารณาด้วย ใช้คนค้ำประกัน 6 คน เอกสารครบถ้วน ไม่เกิน 2 วันได้รับเงินค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :