สอบถามระเบียบค้ำประักัน
Posted: ครูนอกระบบ Date: 2016-09-26 08:45:58
   
  ขอทราบระเบียบการค้ำประกัน การกู้เงินประเภทสามัญ ยอดกู้ หกแสนบาท ต้องใช้ผู้ค้ำประกันกี่ คนค่ะ และ กู้หกแสนต้องส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเดือนละเท่าไหร่ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2016-10-04 15:49:07
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทราบ.....กู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด กู้เกิน 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 300 งวด หากท่านสมาชิกกู้ 600,000 บาท ส่งชำระ 240 งวด ชำระเงินต้น 2,500 บาท ดอกเบี้ย 3,500 บาท (ดอกเบี้ยคิดตามจำนวนวัน)ต้องมีทุนเรือนหุ้น 20 % ของเงินกู้ คือ 120,000 บาท เงินเดือนคงเหลือ 5 % ค่ะ กรณีทำประกันหรือไม่ ต้องดูข้อมูล ว่าท่าน เป็นสมาชิก สสช. สสอค. หรือ สสชสอ. ประกอบการพิจารณาด้วย ใช้คนค้ำประกัน 2 คน เอกสารครบถ้วน ไม่เกิน 2 วันได้รับเงินค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :