สอบถามการขอกู้สามัญ
Posted: ครูมด Date: 2016-08-17 22:11:08
   
  ต้องการกู้สามัญ จำนวน 800,000 บาท ต้องส่งต้นเท่าไร ดอกเท่าไรคับ ชำระกี่งวด หักค่าหุ้น(ตอนนี้มีหุ้น 20,000 และค่าประกันเท่าไร ไม่ได้เป็นสมาชิก สสช
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2016-08-22 16:16:49
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทราบ.....กู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด กู้เกิน 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 300 งวด หากท่านสมาชิกกู้ 800,000 บาท ส่งชำระ 240 งวด ชำระเงินต้น 3,400 บาท ดอกเบี้ย 4,600 บาท (ดอกเบี้ยคิดตามจำนวนวัน)ต้องมีทุนเรือนหุ้น 20 % ของเงินกู้ คือ 160,000 บาท เงินเดือนคงเหลือ 5 % ค่ะ กรณีทำประกันหรือไม่ ต้องดูข้อมูล ว่าท่าน เป็นสมาชิก สสช. สสอค. หรือ สสชสอ. ประกอบการพิจารณาด้วยค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :