"สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ยินดีต้อนรับ"

 

วันนี้: 2398 คน
ทั้งหมด: 62709 คน

 
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
สพป.ชย. เขต 1
สพป.ชย. เขต 2
สพป.ชย. เขต 3
สพม.ชย. 30
 

 


Next
Previous

 
 โครงการเกษียณเปี่ยมสุข
28/9/2563
 ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน 2563
22/9/2563
 ประกาศเรื่อง การงดจ่ายเงินกู้ ประจำปีบัญชี2563
17/9/2563
 ประชุมแผนพัฒนาสหกรณ์
10/9/2563
 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการชุดที่ 63
8/9/2563
 การงานมุฑิตาจิตให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุหรือลาออกจากงาน ประจำปี 2563
17/8/2563
 กำหนดการพัฒนาสมาชิกใหม่ 2563 เขต 3
17/8/2563
 กำหนดการพัฒนาสมาชิกใหม่ 2563 เขต 2
14/8/2563
 กำหนดการพัฒนาสมาชิกใหม่ 2563 เขต 1
13/8/2563
 ประกาศ เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการชุดที่ 63
13/8/2563
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตร จัตุรัส
13/8/2563
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตร ภูเขียว
13/8/2563
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตร สำนักงานใหญ่
13/8/2563
 ประกาศ เรื่อง บุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา
13/8/2563
 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร
23/6/2563
 
 
 
 
ลงนามสัญญากู้เงิน ม.เกษตรศาสตร์
 
 
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ประจำปีการเงิน 2564-2567
 
 
พัมนาสมาชิกใหม่ เขต 3
 
 
ร่วมประชุมแก้ไข พรบ.การฌาปนกิจฯ
 
 
ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
 
 
สัมมนาแผนพัฒนาสหกรณ์ และการบริการความเสี่ยง
 
 
ประชุมคณุกรรมการดำเนินการครั้งที่ 23
 
 
ประชุมแผนพัฒนาสหกรณ์ประจำปีการเงิน 2564
 
 
พัฒนาสมาชิกใหม่ เขต 2
 
 
พัฒนาสมาชิกใหม่ เขต 1
 
   
01874  วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี  (0/23) ครูไกลบ้าน 28 ก.ย. 2563
01873  แลกสิทธิ์คนค้ำ 1 คน อ.หนองบัวระเหว กู้สิ้นเดือนตุลาคมค่...  (4/61) toxtack 24 ก.ย. 2563
01872  เงินปันผลสมาชิกสหกรณ์ 63  (1/178) นางสาวพิศมัย สุภารีย์ 23 ก.ย. 2563
01871  App สอ.ครูชัยภูมิ  (1/39) สุริยนต์ 22 ก.ย. 2563
01870  การเปลี่ยนกู้แบบพิเศษ เป็นสามัญ  (1/76) สุคนธ์ทิพย์ 16 ก.ย. 2563
01869  กู้สามัญ  (4/109) ครูผู้น้อย 15 ก.ย. 2563
01868  ปันผล  (2/395) ประภา งวดชัย 04 ก.ย. 2563
01867  การอัปเดทข้อมูลเงินฝาก  (1/151) ครูบำนาญ 02 ก.ย. 2563
01866  แลกสิทธิ์ค้ำ  (0/73) ครูผู้น้อย 01 ก.ย. 2563
01865  รายละเอียดและเงื้อนไขการฝากเงินประเภท สมทบ  (0/96) Kkkp 26 ส.ค. 2563
   
 
 
 วารสารข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ปีบัญชี 2563 เดือน มิถุนายน 2563
โดย: admin วันที่:2020-07-31 11:10:47
  วารสารข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ปีบัญชี 2563 เดือน มีนาคม 2563
โดย: admin วันที่:2020-03-31 15:18:55
  วารสารข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ปีบัญชี 2562 เดือน กันยายน 2562
โดย: admin วันที่:2019-10-17 13:57:20
 

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
ทะเบียนสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ร้อยละ 6.10 ต่อปี

 
 

ดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาชิก
   - ออมทรัพย์                       ร้อยละ 3.80 บาท/ปี

   - ออมทรัพย์พิเศษ                ร้อยละ 4.05 บาท/ปี

   - ประจำ(6 เดือน)                 ร้อยละ 4.05 บาท/ปี

   - ประจำ(12 เดือน)               ร้อยละ 4.05 บาท/ปี

   - ประจำ(24 เดือน)               ร้อยละ 4.05 บาท/ปี

   - ประจำ(36 เดือน)               ร้อยละ 4.05 บาท/ปี 

   - ออมทรัพย์มั่นคง                
     
- 1,000 -19,999 บาท           ร้อยละ 3.80 บาท/ปี
      - 20,000 บาท ขึ้นไป           ร้อยละ 4.05 บาท/ปี

ดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาชิกสมทบ
   - ออมทรัพย์                        ร้อยละ 3.55 บาท/ปี

   - ออมทรัพย์พิเศษ                ร้อยละ 3.80 บาท/ปี

ดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น

   - ออมทรัพย์                        ร้อยละ 3.80 บาท/ปี

ดอกเบี้ยเงินฝากนิติบุคคล
   - ออมทรัพย์                        ร้อยละ 3.80 บาท/ปี

   - ประจำ                            ร้อยละ 4.05 บาท/ปี

 
 
 
 

ชื่อบัญชี  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จำกัด

สำนักงานใหญ่
-ธ.กรุงเทพ สาขาห้าแยกโนนไฮ 
 เลขที่บัญชี                  500-0-00050-4
-ธ.กรุงไทย สาขาชัยภูมิ 
 เลขที่บัญชี                  307-1-01123-7
-ธ.ออมสิน สาขาชัยภูมิ 
 เลขที่บัญชี                      0-5094005791-7
-ธ.กสิกรไทย สาขาชัยภูมิ 
 เลขที่บัญชี                      257-2-41406-2
-ธกส. สาขาชัยภูมิ 
 เลขที่บัญชี                       020005327297
-ธ.ไทยพานิชย์ สาขาชัยภูมิ
 เลขที่บัญชี                       600-2-04734-7
-ธ.กรุงศรี สาขาชัยภูมิ
 เลขที่บัญชี                       023-1-00190-8

สาขาภูเขียว
-ธ.กรุงไทย สาขาภูเขียว
 เลขที่บัญชี                       285-1-04956-9
-ธ.ออมสิน สาขาภูเขียว 
 เลขที่บัญชี                        0-5265027717-2

สาขาจัตุรัส
-ธ.กรุงเทพ สาขาจัตุรัส 
 เลขที่บัญชี                       430-057812-9
-ธ.กรุงไทย สาขาจัตุรัส
 เลขที่บัญชี                       981-6-25295-3