"สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ยินดีต้อนรับ"

 

วันนี้: คน
ทั้งหมด: คน

 
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
สพป.ชย. เขต 1
สพป.ชย. เขต 2
สพป.ชย. เขต 3
สพม.ชย. 30
 

 


Next
Previous

 
 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร
23/6/2563
 ประกาศ ทุนการศึกษาบุตร
23/6/2563
 ประกาศ เรื่อง ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
13/4/2563
 ประกาศ เรื่อง ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
13/4/2563
 ประกาศ มาตรการ COVID 19
13/4/2563
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ
12/3/2563
 ประกาศ เรื่อง เอกสารประกอบการกู้พิเศษ
31/1/2563
 ประกาศ เรื่อง เอกสารประกอบการกู้สามัญ
31/1/2563
 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาชิก
31/1/2563
 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากนิติบุคคล
31/1/2563
 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด
10/12/2562
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
21/11/2562
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสวัสดิการ
21/11/2562
 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีบัญชี2563
21/11/2562
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
18/11/2562
 
 
 
 
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
 
ลงนามกู้ยืมเงิน สอ.พนักงานการประปานครหลวง และ สอ.ครูชลบุรี 25 มีนาคม 2563
 
 
Big cleaning day 22 มีนาคม 2563
 
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สส.ชสอ. วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563
 
 
วันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2563
 
 
ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์
 
 
สหกรณ์ฯ รว่มบวงสรวงงานเจ้าพ่อพญาแล 2563
 
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ปีทางบัญชี 2563 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563
 
 
การประชุมเครือข่ายสหกรณ์
 
 
สวัสดีปีใหม่ 2563
 
   
01862  กดเงินสามัญดำรงชีวิตไม่ได้  (0/82) ครูไทย 02 ส.ค. 2563
01861  การประชุม สสช. ห่วยที่สุด ลาออกเถอะทั้งคณะกรรมการ  (0/226) ครูชัยภูมิ 25 ก.ค. 2563
01860  มีเกณฑ์การกู้ ล่าสุด ให้ดูในเว็บ เหมือนที่อื่นใหมครับ  (0/259) ครูน้อย 12 ก.ค. 2563
01859  สามัญดำรงชีพ  (2/253) สังสัยค่ะ 08 ก.ค. 2563
01858  กู้ปิด กยศ. ได้ใหมครับ  (0/119) กู้ปิด กยศ. ได้ใหมครับ 05 ก.ค. 2563
01857  กู้สามัญแล้วฉได้ไหม  (0/149) คนมีหนี้ 29 มิ.ย. 2563
01856  ส่งใบสมัครทุนการศึกษา  (1/110) สมาชิก 29 มิ.ย. 2563
01855  กู้เงินเค้าเตอร์  (1/196) ครูบนดอย 26 มิ.ย. 2563
01854  กู้ สามัญแล้ว เงินไม่พอใช้หนี้ สามารถกู้ ฉุนเฉิน ได้อีก...  (0/211) ครูน้อย 26 มิ.ย. 2563
01853  กู้ ฉ หน้าเคาเตอร์  (1/183) ครูน้อยๆ 26 มิ.ย. 2563
   
 
 
 วารสารข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ปีบัญชี 2563 เดือน มิถุนายน 2563
โดย: admin วันที่:2020-07-31 11:10:47
  วารสารข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ปีบัญชี 2563 เดือน มีนาคม 2563
โดย: admin วันที่:2020-03-31 15:18:55
  วารสารข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ปีบัญชี 2562 เดือน กันยายน 2562
โดย: admin วันที่:2019-10-17 13:57:20
 

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
ทะเบียนสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ร้อยละ 6.10 ต่อปี

 
 

ดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาชิก
   - ออมทรัพย์                       ร้อยละ 3.80 บาท/ปี

   - ออมทรัพย์พิเศษ                ร้อยละ 4.05 บาท/ปี

   - ประจำ(6 เดือน)                 ร้อยละ 4.05 บาท/ปี

   - ประจำ(12 เดือน)               ร้อยละ 4.05 บาท/ปี

   - ประจำ(24 เดือน)               ร้อยละ 4.05 บาท/ปี

   - ประจำ(36 เดือน)               ร้อยละ 4.05 บาท/ปี 

   - ออมทรัพย์มั่นคง                
     
- 1,000 -19,999 บาท           ร้อยละ 3.80 บาท/ปี
      - 20,000 บาท ขึ้นไป           ร้อยละ 4.05 บาท/ปี

ดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาชิกสมทบ
   - ออมทรัพย์                        ร้อยละ 3.55 บาท/ปี

   - ออมทรัพย์พิเศษ                ร้อยละ 3.80 บาท/ปี

ดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น

   - ออมทรัพย์                        ร้อยละ 3.80 บาท/ปี

ดอกเบี้ยเงินฝากนิติบุคคล
   - ออมทรัพย์                        ร้อยละ 3.80 บาท/ปี

   - ประจำ                            ร้อยละ 4.05 บาท/ปี

 
 
 
 

ชื่อบัญชี  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จำกัด

สำนักงานใหญ่
-ธ.กรุงเทพ สาขาห้าแยกโนนไฮ 
 เลขที่บัญชี                  500-0-00050-4
-ธ.กรุงไทย สาขาชัยภูมิ 
 เลขที่บัญชี                  307-1-01123-7
-ธ.ออมสิน สาขาชัยภูมิ 
 เลขที่บัญชี                      0-5094005791-7
-ธ.กสิกรไทย สาขาชัยภูมิ 
 เลขที่บัญชี                      257-2-41406-2
-ธกส. สาขาชัยภูมิ 
 เลขที่บัญชี                       020005327297
-ธ.ไทยพานิชย์ สาขาชัยภูมิ
 เลขที่บัญชี                       600-2-04734-7
-ธ.กรุงศรี สาขาชัยภูมิ
 เลขที่บัญชี                       023-1-00190-8

สาขาภูเขียว
-ธ.กรุงไทย สาขาภูเขียว
 เลขที่บัญชี                       285-1-04956-9
-ธ.ออมสิน สาขาภูเขียว 
 เลขที่บัญชี                        0-5265027717-2

สาขาจัตุรัส
-ธ.กรุงเทพ สาขาจัตุรัส 
 เลขที่บัญชี                       430-057812-9
-ธ.กรุงไทย สาขาจัตุรัส
 เลขที่บัญชี                       981-6-25295-3